Tiedote

Agenda2030: Kulttuuriympäristösitoumuksella edistämme kulttuuriympäristökasvatusta

ti 13. syyskuuta 2016 07.00.00

 

Sitoudumme: Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus

Kampanjalla sitoudumme toteuttamaan Valtioneuvoston vahvistamaa kulttuuriympäristöstrategiaa ja se on osa kansallista kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumusta sekä Agenda2030n toimeenpanoa Suomessa. https://sitoumus2050.fi/

Me, Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ja Maaseudun Sivistysliitto, sitoudumme toteuttamaan syksyllä 2016 #nurkantakana-kampanjan, jolla kutsumme lasten ja nuorten kanssa toimivia mukaan tukemaan lasten ja nuorten ympäristösuhdetta sekä kulttuurista osaamista ja osallisuutta. Kampanjaa käydään nurkantakana.fi -aineiston ja siihen liittyvien avointen tilaisuuksien ja viestinnän avulla syksyllä 2016.

Nurkantakana.fi -verkkoaineiston julkaisimme alkuvuonna 2016, vapaasti eri toimijoiden käyttöön ja kulttuuriympäristökasvatuksen tueksi opettajille sekä kasvattajille. Aineiston laadimme osana Maaseudun Sivistysliiton vetämää kolmivuotista hanketta ”Paikan tuntu - paikan identiteetti”, jota rahoittavat Koneen Säätiö ja Keskitien Tukisäätiö. Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura vastasi Nurkantakana-aineiston suunnittelusta ja tuottamisesta yhteistyössä eri alojen osaajien kanssa vuosina 2014-2015. Verkkoaineisto sisältää kymmenen eri puolilta Suomea koottua ja mallinnettua ideaa kulttuuriympäristökasvatukseen.

Toiminnanjohtaja Hanna Lämsä Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seurasta iloitsee, että usean vuoden kehittämistyön tulokset saadaan vihdoin opetus- ja kasvatusalan ammattilaisten käyttöön. ”Meiltä on jo pitkään toivottu kättä pitempää – helposti käyttöön otettavia aineistoja ja työkaluja kulttuuriset näkökulmat huomioivan ympäristö- ja kestävän kasvatuksen tueksi”. Aineisto tukee opettajia uusien opetussuunnitelmien mukaisten monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteuttamisessa.

Verkon kautta kaikkien saavutettavissa oleva maksuton aineisto on herättänyt laajaa kiinnostusta. Haluamme kampanjan ja sitoumuksen avulla saada vielä lisää opettajia ja kasvattajia mukaan hyödyntämään aineiston laajaa materiaalia ja hyviä ideoita.

Keskeinen motivaatiomme on tarjota kestäviä toimintatapoja paikallisyhteisöille merkityksellisen ja elinvoimaisen kulttuuriympäristön tunnistamiseen ja siitä yhdessä huolehtimiseen saakka. Haluamme korostaa lasten ja nuorten tarpeita ja oikeutta olla vaikuttava osa ympäristöä ja kulttuuria. Kestävä kehitys edellyttää uusia kumppanuuksia ja työvälineitä myös opetus- ja kasvatustehtävissä.

Maaseudun Sivistysliiton kulttuurijohtaja Helka Ketosen mukaan nurkantakana.fi -aineisto tekee näkyväksi yhteisöllisiä kulttuuritekoja ja osallistavia ympäristötaidetapahtumia, joita myös Paikan tuntu -hankkeessa on tehty vuosina 2014–2016.  Aineisto tukee kerhojen, yhdistysten ja harrasteryhmien mahdollisuuksia syventää lasten ja nuorten ympäristösuhdetta oman osallistumisen kautta. Se myös tarjoaa erilaisia malleja paikalliseen yhteistyöhön koulujen, järjestöjen, museoiden ja kuntien kesken. ”Näin ollen kyse on työstä, jonka vaikutukset realisoituvat sekä nyt että tulevaisuudessa”, Ketonen huomauttaa.

Syksyn aikana järjestämme kaksi tilaisuutta lasten ja nuorten kanssa toimiville organisaatioille ja ammattilaisille sekä toteutamme mediakampanjan. Seuraa meitä ja osallistu keskusteluihin sekä toimintaan aihetunnisteella #nurkantakana.

Kulttuuriympäristösitoumuksen löydät osoitteessa https://sitoumus2050.fi/

Lisätietoa:

Hanna Lämsä, toiminnanjohtaja, Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura

040 128 0818, hanna.lamsa@kulttuuriperintokasvatus.fi,

Helka Ketonen, kulttuurijohtaja, Maaseudun Sivistysliitto

040 357 7662, helka.ketonen@msl.fi

Tutustu aineistoihimme verkossa:

Nurkantakana.fi-aineisto www.nurkantakana.fi

#nurkantakana-kampanja http://www.kulttuuriperintokasvatus.fi/nurkantakana-kampanja/

Blogi http://www.kulttuuriperintokasvatus.fi/nurkan-taakse-ja-kauemmaksikin/

Slideshare: http://www.slideshare.net/KuPeKasvatus

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura www.kulttuuriperintokasvatus.fi

Maaseudun Sivistysliitto www.msl.fi

Tutustu aineistoihimme somessa:

Facebook

https://www.facebook.com/kupekasvatus/

https://www.facebook.com/MaaseudunSivistysliitto/

Twitter

#nurkantakana

@KuPekasvatus: https://twitter.com/kupekasvatus

@msl_fi:  https://twitter.com/msl_fi

Instagram  

#nurkantakana

@kulttuuriperintokasvatus

https://www.instagram.com/kulttuuriperintokasvatus/