Tiedote

ITE-taideteko julkistetaan Suonenjoen kulttuurihuussilla

ti 5. heinäkuuta 2022 13.39.00

Suomi 100-juhlavuotena pystytetty Suonenjoen kulttuurihuussi saa seinälleen ITE-taidetekona maalauksen, mikä toteutetaan Maaseudun Sivistysliiton ITE Pohjois-Savossa hankkeen kautta. Tämän taideteon tekijä on varkautelainen Nino Tolvanen, joka on mukana parhaillaan käynnissä olevassa pohjoissavolaisen ITE-taiteen kartoituksessa. Kulttuurihuussin ITE-taideteko julkistetaan 10.7. Suomen kuvataiteen päivänä.

Suonenjoen kulttuurihuussin ITE-taideteko Jokipolun varrella

Jokipolku on Kimpanlammelta Iisvedelle kulkeva noin viiden kilometrin mittainen retkeilyreitti, minkä varrella sijaitsee Kimpanlammen laavun yhteydessä Suomi 100-juhlavuonna pystytetty ITE-kulttuurihuussi. Osana Suomi 100-ohjelmaa toteutetun Kulttuurihuussin ideana on yhdistää yhteisöllistä matkailukulttuuria ja ekologiaa sekä palvella niin fyysisiä tarpeita kuin myös yhteisöllistä ja ite-taiteellista ilmaisua. Jokipolku retkeilyreitin ja sen varrella olevan infran ylläpidosta vastaa Suonenjoen kaupunki.

ITE-taideteko "Näe ja tunne luonto sielunsilmin"/Nino Tolvanen, tilaaja Maaseudun Sivistysliiton ITE Pohjois-Savossa hanke.

Julkistaminen Suomen kuvataiteen päivänä 10.7.2022 klo 14 ITE-kulttuurihuussilla Kimpanlammen laavun yhteydessä. 

ITE Pohjois-Savossa – omaehtoinen luovuus matkailun voimavaraksihanke

Pohjoissavolaisen ITE-taiteen esiin nostamiseen Maaseudun Sivistysliitto (MSL) keskittyy vuosina 2021–2022 hankkeessa, jota Pohjois-Savon ELY-keskus rahoittaa Manner-Suomen maaseutuohjelmasta. MSL dokumentoi, tallentaa ja levittää uutta tietoa pohjoissavolaisista ITE-taiteilijoista ja taidekohteista niin alueen asukkaille kuin myös laajemmallekin yleisöille. Tämän lisäksi tarjotaan mahdollisuus hyödyntää kohteita tai ilmiöitä käytettäväksi kylien ja alueen brändäämiseen. Pohjoissavolaista ITE-taidetta ja -taiteilijoita esitellään lokakuussa ilmestyvässä Maaseudun Sivistysliiton ITE poluilla julkaisussa.  

Maaseudun Sivistysliitosta hanketiimissä työskentelee hankekoordinaattori Riitta Kärkkäisen lisäksi ITE-asiantuntijana kulttuurituottaja Raija Kallioinen, joka on ollut mukana ITE-taiteen esiin nostamisessa ilmiön liikkeelle lähdöstä saakka. Hanketta johtaa MSL:n kulttuurijohtaja Helka Ketonen. Kenttätyössä kartoittajina työskentelivät kesällä 2021 Jari Ruotsalainen ja Mari Kekäläinen sekä keväällä 2022 Irene Pakkanen.  
 

LINKKEJÄ  
ITE Pohjois-Savossa -hanke MSL:n kotisivulla    
Seuraa taiteilijalöytöjen etenemistä Facebookissa  

YHTEYSTIEDOT  
Hankekoordinaattori  
Riitta Kärkkäinen, puh. 040 655 2330, riitta.karkkainen@msl.fi   
Maaseudun Sivistysliiton kulttuuriosastossa  
Raija Kallioinen, kulttuurituottaja, puh. 040 5636 876, raija.kallioinen@msl.fi  
Helka Ketonen, kulttuurijohtaja, puh. 040 3577 662, helka.ketonen@msl.fi