Tiedote

ITE-taiteen kartoitus alkaa syksyllä 2022 Uudellamaalla

pe 1. heinäkuuta 2022 12.37.00

ITE Uusimaaseutu – Paikallisuuden lumovoimaa matkailuun -hankkeessa kartoitetaan uusmaalaisia itseoppineita nykykansantaiteen tekijöitä ja muita paikalliskulttuurin kiinnostavia ilmentymiä, tallennetaan tietoa, esitellään ITE-taidekohteita yleisöille ja tuotetaan esittelyaineistoa mm. kylien, kuntien, maaseudun matkailupalvelujen, oppilaitosten ja taide-elämän tarpeisiin. Hanke toteutuu vuosina 2022–2024.

”Uudenmaan ITE-taiteilijoiden kartoituksesta olemme haaveilleet jo vuosikausia. Kun tämän maakunnan etsinnät on saatu tehdyiksi, olemme käyneet kertaalleen läpi koko manner-Suomen. Meillä on MSL:ssä entuudestaan vihjeitä jo yli paristakymmenestä tekijästä. Kun uusi koordinaattori aloittaa työnsä, olen varma, että uusmaalaisilta saadaan kymmenittäin uusia vinkkejä”, kertoo ITE-ilmiön esiin nostamisessa ja kartoitustyössä alusta alkaen mukana ollut Maaseudun Sivistysliiton kulttuurituottaja Raija Kallioinen.

Hankkeessa työskentelevän koordinaattorin rekrytointi on käynnissä ja tekijä valitaan tehtävään kesälomien jälkeen. Hän tulee aloittamaan työskentelyn ITE-taiteen parissa syyskuun alussa.

Hankkeessa osallistetaan eri kohderyhmiä monipuolisesti ITE-taiteen pariin. Alueen asukkaita pyydetään antamaan vihjeitä taiteilijoista ja osallistumaan yhteisöllisiin toimenpiteisiin taidekohteiden hyväksi. ITE-taiteilijoita kannustetaan verkottumaan paikalliseen, valtakunnalliseen ja kansainväliseen toimintaan, kylä- ja kuntatoimijoita ideointiin ja toimenpiteisiin kohteiden hyödyntämiseen yhteisöissä. Luovan alan yrittäjiä ja matkailutoimijoita innostetaan kohteiden esittelyyn nykyteknologiaa monikanavaisesti käyttäen.

Tavoitellut tulokset

ITE Uusimaaseutu -hankkeen myötä kiinnostus ja arvostus kotiseutuun ja paikalliskulttuuriin kasvaa; löytyy mielekkäitä yhteisöllisen toiminnan muotoja sekä ideoita ja tahtoa kulttuuriympäristöjen vaalimiseen ja hyödyntämiseen; syntyy jaettua kulttuuripääomaa, innostusta, oppimista, yhteisöllisyyttä ja viihtyvyyttä.

ITE-taiteilijat saavat tunnettuutta, verkostoja ja itseluottamusta, alueen kulttuuritoimijat ja yhdistykset saavat näköaloja ITE-taiteilijoiden kanssa tehtävään yhteistoimintaan. Lisäksi hankkeessa syntyy ITE-taiteilijoita ja -kohteita esitteleviä aineistoja ja alustoja hyödyttämään kulttuurielämää ja matkailuelinkeinoja.

Koulujen kulttuuriympäristökasvatukseen saadaan lapsille ja nuorille paikallisia esimerkkejä ja oppilaitoksiin opinnäytetöiden aiheita.


Hanke saa rahoitusta EU:n maaseuturahoituksen kautta, ja kanavoituu Hämeen ELY-keskuksen sekä Uudellamaalla toimivien neljän Leader-ryhmän kautta.

Lisätietoa

Kulttuurituottaja Raija Kallioinen, Eerikinkatu 28, 00180 Helsinki,
puh. 040 5636 876, raija.kallioinen@msl.fi.
Puhelinajat tiedusteluihin: ti 5.7. klo 13-15, ti 2.8. klo 13-15 ja ke 3.8. klo 13-15.

Lisätietoa hankkeesta

Hankekoordinaattorin rekrytointi

Kuvat: ITE-kohde Uudellamaalla: Elis Sinistön Villa Mehu, Kirkkonummi (kuvaaja Raija Kallioinen)
Hanketoimijoiden logot: EU maaseuturahoitus, Leader