Tiedote

Pohjois-Pohjanmaalla haku päällä: Nyt haetaan nuorten aikuisten tärkeitä paikkoja kotiseudulta

ma 17. elokuuta 2020 15.34.00


Syksy saapuu, ja opinnot kutsuvat nuoria kotoa maailmalle. Säilyykö suhde kotiseutuun elävänä myös opiskeluvuosien ajan ja miten?

Tänään maanantaina 17.8.2020 käynnistynyt #tääonmulletärkee -kohdehaku haastaa pohjoispohjalaisia nuoria aikuisia lämmittelemään kotiseutusuhdetta, nostamaan esiin itselleen tärkeitä kohteita kotikulmiltaan ja toimimaan niiden hyväksi.

 

Maaseudun Sivistysliiton Tää on mulle tärkee -hankkeen järjestämä kohdehaku on suunnattu Pohjois-Pohjanmaan kunnista muualle muuttaneille, alle kolmikymppisille nuorille aikuisille. Nuoria kannustetaan ilmiantamaan jokin itselleen tärkeä kohde kotiseudultaan. Kohde voi olla esimerkiksi luonnon- tai kulttuuriympäristö, jonka ilmiantaja toivoisi säilyvän jatkossakin ja jonka eteen olisi valmis toimimaan. Kohteen voi ilmiantaa julkaisemalla siitä kuvan Instagram-palvelussa tai täyttämällä sähköisen lomakkeen kohdehaun verkkosivulla www.msl.fi/osallisuus/kohdehaku.

Lokakuun loppuun mennessä ilmiannetuista #tääonmulletärkee -kohteista valitaan 10–20 kohdetta, joiden hyväksi lähdetään yhdessä toimimaan. Se, mitä kussakin kohteessa käytännössä yhdessä tehdään, riippuu osallistujien mielenkiinnosta ja osaamisesta. Teot voivat olla esimerkiksi kohteen kunnostamista, yhteisten tapahtumien järjestämistä tai vaikkapa ympäristön viihtyisyyden eteen tehtäviä asioita.

Tää on mulle tärkee -hanke etsii yhdessä nuorten aikuisten kanssa keinoja pitää suhde kotiseudulle elävänä. Tunnistamalla paikallisesti merkityksellisiä asioita ja innostamalla nuoria toimimaan niiden hyväksi pyritään löytämään uudenlaisia tapoja olla mukana itselle tärkeiden asioiden kehittämisessä. Konkreettisella Taustalla on ajatus siitä, että vaikka iso osa Pohjois-Pohjanmaan nuorista ei palaa opintojen jälkeen kotiseudulle, usein vahvat juuret, sosiaalinen verkosto ja kiinnostus kotikuntaa kohtaan säilyvät. Tämän päivän lähtijöistä tulee paikkakunnille uusia lomailijoita, etätyön tekijöitä ja joskus myös paluumuuttajia. Konkreettisella yhdessä tekemisellä pidetään yllä elävää yhteisöllisyyttä ja kotiseutusuhdetta.

#tääonmulletärkee -kohdehaku on auki Instagramissa 17.8.–31.10.2020. Sähköistä kohdehakua täydennetään muutamilla työpajoilla eri tapahtumissa syksyn aikana.

Tää on mulle tärkee -hanke toimii Pohjois-Pohjanmaan maakunnan alueella heinäkuun 2022 loppuun asti. Hanketta rahoittaa EU:n Maaseuturahasto.

Lisätietoja hankkeesta ja kohdehausta:

Katso video kohdehausta YouTubessa https://youtu.be/Sq7BMf8kHZU
Instagram: @taaonmulletarkee
Kohdehakusivu: https://msl.fi/osallisuus/kohdehaku/
Lisätietoja hankkeesta https://msl.fi/osallisuus/ilmiot-teoiksi/taa-on-mulle-tarkee/

Yhteystiedot:

Satu Himanen
projektikoordinaattori
Tää on mulle tärkee -hanke, Maaseudun Sivistysliitto
p. 040 6194 129
satu.himanen@msl.fi