Tiedote

Sanginsuu, Lapinkangas, Sanginjoki -kulttuurimatkailureitti suunnitellaan yhdessä. Tervetuloa yhteiskehittämisiltaan 31.8.2023

ma elok. 28 16:54:00 2023

Alueellemme tulevan kulttuurimatkailureitin suunnittelu alkaa nyt elokuussa. Tulehan mukaan yhteisiin suunnitteluiltoihin!

Mitä kulttuurimatkailureitti ja sen yhdessä suunnittelu käytännössä tarkoittaa?

Sanginsuu-Lapinkangas-Sanginjoki-alueen maastoon luodaan pyörällä tai kävellen kuljettava reitti. Jotta maastoreitistä tulisi kulttuurimatkailureitti, siihen tuodaan mukaan kulttuuri ja taide. Yhdistämme alueen kulttuuriset ominaispiirteet eli tarinat, historian sekä erityiset paikat ja luomme taiteen kautta reitille sisällön. Matkailu-sana kertoo tässä yhteydessä siitä, että reitti on vapaasti ja omatoimisesti kuljettavissa.

Kulttuurimatkailureitin suunnan ja sijainnin sekä sen kulttuurisen sisällön luomme me yhdessä. Tämä kaikki tapahtuu kahvittelun merkeissä kerran kuussa pidettävissä yhteiskehittämisilloissa.

Aloitamme suunnitteluprosessin tärkeimmästä vaiheesta eli maastoon tulevan reitin suunnittelusta.

Tervetuloa reittilinjaustyöpajaan Sanginsuun koululle!

Torstaina 31.8.2023 klo 17–20 Sanginsuun koululla pidettävässä reittilinjaustyöpajassa luonnostellaan useita vaihtoehtoja tulevalle reitille. Tavoitteena on hyödyntää olemassa olevia polkuja, metsäteitä sekä muuta reitistöä. Reitin suunnittelussa huomioidaan maanomistajat ja asukkaiden tarpeet ja toiveet.

Retkeily ja erityisesti maastopyöräily on lisääntynyt alueellamme. Nyt luotavan reitin avulla on myös mahdollista ohjata liikkumista alueella haluttuun suuntaan.

Reitin suunnittelu pähkinänkuoressa:

  • reitti kulkee alueella Sanginsuu-Lapinkangas-Sanginjoki
  • sen voi kulkea joko jalan tai pyörällä
  • reitin käytön pääkohderyhmäksi olemme ajatelleet perheitä
  • yhdistämme alueen kulttuuriset ominaispiirteet, tarinat, historian sekä erityiset paikat reitin taustalle
  • reitin pituus varmistuu reittityöpajoissa
  • reitti voi olla yksi rengasreitti, siinä voi olla useampia rengasreittejä tai se voi olla janareitti, joka kuljetaan edestakaisin
  • reitti tarvitsee aloituspisteen sekä levähdys- ja taukopaikat
  • reitin varrelle luodaan taideteoksia, elämyksellisiä kohteita ja paikkoja
  • reitin ympärille tuotetaan palveluja: kahvipaikkoja, ruokapaikkoja, majoitusta, ohjelmapalveluja

Nappaa ajankohta 31.8. klo 17–20 talteen ja tule vaikuttamaan siihen, missä reitti kulkee. Kutsumme erityisesti maanomistajia mukaan reittilinjaustyöpajoihin.

Työpajassa suunnitellut reittiehdotukset tulevat olemaan esillä Syysmarkkinoilla 2.9.2023.

Syksyn 2023 yhteiskehittämisillat

Syksyn aikana Sanginsuun koululla järjestetään elokuun reittilinjaustyöpajan lisäksi neljä yhteiskehittämisiltaa: 28.9., 26.10., 23.11. ja 14.12. (torstai-iltaisin klo 18-20). Iltojen aiheena on reittiin liittyvät asiat sekä reitin tarinnallistaminen. Yhteiskehittämisiltoja on mahdollisuus pitää myös Sanginjoella ja Lapinkankaalla. Ehdota paikkoja, missä ne pidettäisiin: riittajohanna.laitinen@msl.fi.

Voit vaikuttaa myös vastaamalla kyselyyn

Ennen reittityöpajaa haluaisin kuulla sinulta mielipiteesi kulttuurimatkailureitin suunnitteluun ja toteutukseen.

Vastaa kyselyyn tämän sähköisen lomakkeen (https://forms.gle/PDSfNVRNwmHTnS889) kautta.

Lisätietoja

hankekoordinaattori Riitta Johanna Laitinen, riittajohanna.laitinen@msl.fi, p. 040 584 4907

 

Taustaa:

Mistä idea reitistä sai alkunsa?

Projekti lähti käyntiin kyläkyselystä, joka suoritettiin kyläyhdistyksemme alueella muutama vuosi sitten. Siinä kävi ilmi, että alueen kehittämiseksi toivottiin mm. hanketta, joka huomioisi tavalla tai toisella alueen erityispiirteet. Idean jalostamiseksi kyläkoululla pidettiin yhteisiä ideointi-iltoja ja siitä suunnitelma pikkuhiljaa muotoutui kulttuurimatkailureitin suuntaan. Mukaan hanketta hallinnoimaan saatiin Maaseudun Sivistysliitto ja käynnistysvaihetta rahoittamaan Pohjois-Pohjanmaan liitto. Olemme nyt myös virallisesti Oulu 2026 -säätiön kumppaneita. Reitin suunnittelulla tähdätään Oulu2026-kulttuuripääkaupunkivuoteen.