Tiedote

Tutkimus: Osallisuuden vahvistaminen ja yhteiskehittäminen avaa näköaloja kestävään maaseutuun

ti kesäk. 21 14:36:00 2022

Maaseudun Sivistysliiton, Itä-Suomen yliopiston ja Suomen Kuntaliiton KestäväMaaseutu -tutkimus- ja kehittämishanke on tuottanut osallistavin ja yhteiskehittämisen menetelmin tietopohjaa ja keskustelunavauksia kestävän hyvinvoinnin ja elinvoiman jäsentämiseen tulevaisuuden kunnissa. 

Hanketta on toteutettu osallistavana toimintatutkimuksena Posion, Viitasaaren, Ilomantsin, Karvian ja Tammelan kunnissa. Kaikille avoimissa tilaisuuksissa on kerätty yhteisö- ja asukaspohjaista tietoa hyvinvoinnin ulottuvuuksista, kunnan pito- ja vetovoimatekijöistä sekä eri väestöryhmien näkemyksiä siitä, mitä tulevaisuuden kunnassa tulisi huomioida, jotta kunta koetaan hyväksi paikaksi asua ja elää. 

Verkossa ja paikan päällä toteutetuissa tilaisuuksissa on edistetty asukkaiden, päättäjien ja viranhaltijoiden välistä vuoropuhelua ja tuettu kuntia niiden lakisääteisessä osallisuustyössä. Käytännössä tämä on tarkoittanut kuntalaisten ja järjestökentän kuulemista, osallisuusnäkökulman vahvistamista kunnan strategiatyössä ja palvelujen yhteiskehittämistä. Tuloksena on ollut paitsi uutta tietoa myös konkreettisia osallisuus- ja kehittämistekoja. 

”Vaikuttava osallisuustyö on pitkäjänteistä, siksi sille tulee asettaa selkeät ja riittävän konkreettiset tavoitteet”, sanoo erityisasiantuntija Päivi Kurikka Suomen Kuntaliitosta. ”On myös tärkeää, että työlle on olemassa toteuttamisen rakenteet – esimerkiksi osallisuusryhmä, jossa on laajasti edustettuna erilaisia kuntatoimijoita, verkostoja ja kumppanuuksia.”

Hyvinvointia ja elinvoimaa jäsentävää tietoa tulee tuottaa nykyistä moniulotteisemmin 

”Väestön hyvinvointia seuraavia mittareita tulee kehittää. Nykyiset hyvinvointi-indikaattorit mittaavat hyvinvointia pääosin epäsuorasti, ja jopa ohi sen mitä yritetään mitata. Hyvinvointi-indikaattoreissa korostuvat pahoinvoinnin, huono-osaisuuden ja palvelujen käyttöasteen seuraaminen. Näiden ohella hyvinvointia koskevaa tietopohjaa tulee täydentää vahvemmin myös suoran ja koetun hyvinvoinnin mittareilla, ja nostaa myös hyvä esiin. Niin ikään on tärkeää huomioida, että osallisuus ja hyvinvointi limittyvät kiinteästi toisiinsa ja myös osallisuudelle tulee osoittaa selkeästi omia mittareita”, kiteyttää tutkija Mari Kattilakoski Itä-Suomen yliopistosta.

“Eri puolilla Suomea kunnat etsivät uusia polkuja elinvoiman säilyttämiseen ja siinä tärkeä rooli on asukkaiden ja palvelujen käyttäjien osallisuuden vahvistamisella. Kestävästi rakennettu tulevaisuus on yhteisön, viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden voimin yhdessä tehty”, kertovat kehittämispäällikkö Virpi Harilahti-Juola ja yhteisökehittäjä Kaisa Kervinen Maaseudun Sivistysliitosta. 

Hankkeen tutkimustöiden pohjalta on julkaistu politiikkasuositus, jonka keskeisinä huomioina on mm. se, että hyvinvointia ja elinvoimaa jäsentävää tietoa tulee tuottaa nykyistä moniulotteisemmin ja myös osallistavin menetelmin kansallisen ja paikallisen päätöksenteon ja palvelujen kehittämisen tietopohjaksi. 

Politiikkasuositus: https://www.maaseutupolitiikka.fi/uutiset/politiikkasuositus-1-2022-osallisuuden-ja-yhteiskehittamisen-avaamia-nakoaloja-kestavaan-maaseutuun 

Lisätietoa: 

Virpi Harilahti-Juola, Maaseudun Sivistysliitto, virpi.harilahti-juola@msl.fi, p. 040 678 1968
Kaisa Kervinen, Maaseudun Sivistysliitto, kaisa.kervinen@msl.fi
Mari Kattilakoski, HYMY-verkoston erityisasiantuntija, maaseutututkija / Itä-Suomen yliopisto, Karjalan tutkimuslaitos, mari.kattilakoski@uef.fi, p. 050 449 4896
Päivi Kurikka, erityisasiantuntija (kuntajohtaminen, demokratia ja kestävä kehitys), Suomen Kuntaliitto, paivi.kurikka@kuntaliitto.fi, p. 050 301 9068

Hankkeen blogisarja: 
 
Tutkija Mari Kattilakoski, Itä-Suomen yliopisto: 
Tutkija Mari Kattilakoski haluaa haastaa vallitsevat hyvinvoinnin indikaattorit 
 
Erityisasiantuntija Päivi Kurikka, Suomen Kuntaliitto: 
Osallisuuden johtaminen on oleellinen osa kunnan johtamisjärjestelmää 
 
Osallisuusasiantuntijat Kaisa Kervinen ja Virpi Harilahti-Juola: 
Maaseudun tarina jatkuu – kestävästi rakennettu tulevaisuus on yhdessä tehty