Tiedote

Ilomantsin Maukkulassa biohiiletään tänä kesänä

to kesäk. 14 15:20:00 2018

Maukkula on ollut mukana Maaseudun Sivistysliiton Kohti vähähiilisiä kyliä –hankkeessa. Kohti vähähiilisiä kyliä -hankkeessa toteutetaan kylän vähähiilisyysprosessi, jossa kartoitetaan kylän nykytilaa ja suunnitellaan toimenpiteitä. Tavoitteena on käynnistää jokaisessa suunnittelun kohteena olevassa kylässä vähintään yksi konkreettinen, vähähiilisyyttä edistävä kokeilu. Maukkulan kohdalla kokeiluksi valikoitui biohiiletys. 

Biohiiletys on nousemassa yhdeksi keskeiseksi tekijäksi hiilidioksidin sitomiseksi. Metsämaana Suomessa on paljon biomassoja, erityisesti puuta, jota ei tulla käyttämään energia- tai muuhun tuotantoon. Näissä piilee suuri mahdollisuus sitoa tämä “hukka- tai roskapuu” biohiileksi. 

Kotitalouksien risujen ja muun biomassan hiiletykseen on käytetty 120 litran kartiohiiletintä, mutta Maukkulassa testaan biohiiletystä isommin. Maahan tehdyssä kuopassa, joka on tehty kartion muotoon voi hiilettää useita kuutioita. 

Tarkoituksena on ensin raivata maisemia ja kuivata kertyneet pensaat ja pienpuu nk. rasissa. Kun puut on riittävän kuivia, biohiiletämme ne kartion muotoisessa usean kuutiometrin maakuopassa. Tarkoituksena on hiilettää 20–30 kuutiometriä nk. hukkapuuta, joka muutoin jäisi maahan lahoamaan ja sitä kautta puun sisältämä hiilidioksidi vapautuisi ilmakehään kymmenen vuoden aikana. Biohiilenä puun sisältämästä hiilestä saadaan hiiltä 80–90 % ja se säilyy maassa 300–1000 vuotta.

Biohiili sopii hyötykasvien viljelyyn. Biohiili parantaa ravinteiden ja kosteuden sitoutumista maahan sekä helpottaa kasvien ja pieneliöstön kasvua. Lannoitteiden ja kastelun tarve pienenee ja ravinteiden valuminen vesistöihin ja pohjavesiin vähenee. Biohiilen ominaisuudet hiilidioksidin sitojana sekä ravinteiden ja vedenpidättäjänä ovat vertaansa vailla.

 

Tule talkoisiin mukaan!

Maisemanhoito talkoot 18.6. klo 14 

Kokoontuminen Puustilan maatilamatkailun pihapiirissä, Vehnävaarantie 11

Raivataan, niitetään ja siistitään kylänraittia talkoovoimin. 

Vesurit ja raivaussahat mukaan!

Biohiiletystä 19.7. klo 14 ->

Kokoontuminen Puustilan maatilamatkailun pihapiirissä, Vehnävaarantie 11

Kesäkuussa raivatut hukkapuut poltetaan biohiileksi.